تبلیغات
هنرستان
کاردستی های لاله عباسی
هنرستان
جمعه 2 اسفند 1392 :: نویسنده : لاله عباسی

سلام

این مانکنی که میخوام یاد بدم با مانکنی که تو وبلاگ خیاطی آموزش دادم متفاوته

این مانکن بیشتر به درد نمایش لباس میخوره اما اون یکی که حاصل تجربه مستقیم خودمه اتو خوره و به درد کار مولاژ میخوره

اول یه لباسی که دیگه به دردتون نمیخوره بپوشیدترجیحا کاملا پوشیده باشه

بعد از کسی خواهش کنید تمام لباس را با چسب کارتن بپوشونه حتی قسمت یقه را اریب بچسبونهادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 2 اسفند 1392 :: نویسنده : لاله عباسی

ﺩﻭﺭﻭﺵ ﺗﻬﯿﻪ ﯼ ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ

*** *ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻝ   *** *

ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ 1 ﮐﯿﻠﻮ  .  ﺳﺮﮐﻪ 1 ﻓﻨﺠﺎﻥ  .  ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻ‌ﺯﻡ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ : ﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ  ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺭﻭﯼ ﺍﻧﻬﺎ ﻧﻤﮏ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 1 ﺭﻭﺯ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ، ﭘﺲ ﺍﺯ 1 ﺭﻭﺯ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ.*** * *** *ﺩﺭﻭﻥ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺳﺮﮐﻪ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﺑﯿﺎﯾﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ 2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﺏ ﺟﻮﺵ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.*** * *** *ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ  ﻭ ﺳﺮﮐﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ 10 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺑﺠﻮﺷﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺁﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ.*** * *** *ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎﯼ ﺍﺑﮑﺸﯽ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ 1 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎ ﺑﺠﻮﺷﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺑﮑﺶ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﺑﮑﺸﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ.*** * *** *ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻥ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎ  ﺑﺎ ﺧﻼ‌ﻝ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺭﯾﺰﯼ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﻟﯿﻤﻮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ ، ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 10 ﺭﻭﺯ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺒﺪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ.*    

   ﺭﻭﺵ ﺩﻭﻡ 

ﻟﯿﻤﻮ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺭﯾﺪ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﯼ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻝ ﻗﺮﺍﺭ* *ﺩﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﺩ* *ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎ ﺳﺮﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﺗﮑﺎﻧﺸﺎﻥ* *ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﺩ.ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ* *ﺣﺎﻝ ﮔﻨﺪﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .  * *.ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ* *ﺍﮔﺮ ﻟﯿﻤﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺒﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﮔﺮ ﺯﯾﺎﺩ ﺳﺒﮏ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ* *ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭﮔﺮ ﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺧﻠﺶ ﺧﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﭙﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ.ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ* *ﺩﺭﻭﻥ ﻇﺮﻑ ﺩﺭﺏ ﺩﺍﺭ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ.*

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 1 اسفند 1392 :: نویسنده : لاله عباسی
مدادرنگی های بازیافتی

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چگونه خمیر بازی بسازیم؟ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 24 بهمن 1392 :: نویسنده : لاله عباسی

سلام

پست امروز  موضوع خاصی نداره

چند نمونه از کارهامو گذاشتمادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 14 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
درباره وبلاگ


در صورت باز نشدن تصاویر از گزینه show picture استفاده کنید

مدیر وبلاگ : لاله عباسی
پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
حجاب وعفاف
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر